Others | Haber siteme içerik ve reklam

Haber siteme içerik ve reklam

Uzun Dönemli
7 kişi başvurdu

Görev Detayı

Sektörel haberlerin yapıldığı haber sitemize haber girişleri ve reklam alacağımız firmalarla iletişimde olacak arkadaş. İşimiz süreklidir.

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: Diğer