Others | Dilbilim Deneyine Katılım (Online)

Dilbilim Deneyine Katılım (Online)

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yüksek lisans tezim kapsamında İngilizcesi ve Almancası proficient olan bireyler arıyorum katılımcı olarak. Deneyler (2 tane) şu şekilde olacak: Birincisi fill-in-the-blanks exercise, ikincisi de story telling. Bu iki deney toplam yaklaşık 1 saat sürecek ve telefonda olacak. Ve bunların hepsi üniversitemin kapsamında etik olarak gerçekleşecek.

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 20-05-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.